Verweer Stichting Anneke de Bruijn en Erfgoedvereniging Heemschut in de rechtbank gegrond verklaard

Wij als Stichting Anneke de Bruijn vinden het belangrijk dat we allen samen aan een Astense samenleving werken waar ons erfgoed een duidelijke en functionele plek in heeft. Dat is je eigen historie en afkomst. Hoe ellendig die er op dit moment ook mag uit zien. Daar dien je beleid op in te zetten dit te verbeteren. Daar dien je integer mee om te gaan. En dat dien je grondig te onderzoeken (bouwhistorisch onderzoek te doen) voordat je procedures start en uitspraken doet.

In de beroepsprocedure van maandag 16 januari 2017 tegen sloop van Koningsplein 16 is gisteren een voorlopige mondelinge tussen-uitspraak gedaan en besluit genomen door de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Ons verweer is gegrond verklaard. Volgens de rechtbank dient er bouwhistorisch onderzoek te worden gedaan zodat alle waarden kunnen worden afgewogen.

Wij als erfgoed stichting staan juist aan de zijde van de gemeente om mee te denken, mee te werken en mee te onderzoeken hoe je met behoud van een leefbaar Asten erfgoed kunt inzetten en gebruiken. Wij willen actief bijdragen en niet passief langs de zijlijn met lede ogen toezien. Asten moet de toekomst in, dat is duidelijk, maar wel met de waardevolle elementen die Asten gemaakt heeft tot wat het nu is.

Wij staan open voor gesprek. Mocht u meer willen weten hoe wij tot ons standpunt komen, of meer willen weten over de historie van Asten, kunt u ons altijd aanspreken in het dorp, via onze contactgegevens of via onze facebookpagina of de facebookpagina van een van de leden (Guus, Hendrik-Jan, Sandu).

Posted in Projecten.