Doelstellingen

Op 23 juli 2013 zijn wij de Stichting Anneke de Bruijn gestart. Daar hebben wij statuten op laten tekenen. Conform de statuten van de stichting zijn de doelstelling als volgt:

  1. het ondersteunen van eigenaren met cultuurhistorisch erfgoed bij het behoud en onderhoud van dat erfgoed;
  2. het bewust maken van cultureel historisch erfgoed bij een breder publiek;
  3. allianties aangaan met erfgoedorganisaties tot behoud van cultuurhistorisch erfgoed en hen ondersteunen met creatieve/actieve programma’s of events;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.