Wie zijn we?

Stichting Anneke de Bruijn is een jonge organisatie die zich actief en interdisciplinair wil inzetten voor erfgoed in zijn algemeenheid en het onder de aandacht brengen bij de Astenaren in het bijzonder. Dit doet zij door burgers te informeren, een  professioneel netwerk op te zetten van toeleveranciers op gebied van erfgoed en actief naar buiten te treden met doe-acties.
Daarnaast onderhouden we contacten met diverse HBO- en universitaire opleidingen voor de actualisering van onze visie. Cultuurhistorisch erfgoed gaat over onze toekomst die in het verleden, heden en de toekomst gecreëerd wordt door onszelf. Daarom heeft de stichting een ambassadeursgroep die uit verschillende bekende Astenaren bestaat en worden de commissies bemand met jonge energieke en kundige collega’s uit alle lagen van de Astense bevolking. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.