Links

Stichting Anneke de Bruijn:

Facebookpagina
Cul-du-sac-prijsvraag De prijsvraag
Pinterest

Onze Partners:

Behoud Kasteelerfgoed Asten
Heemkundekring De Vonder Asten-Someren
Erfgoedvereniging Heemschut Nederland

Historisch onderzoek:

Oude foto’s Asten (Aanmelding voor Pinterest vereist; er zijn nog een aantal mensen met fotoboards zoals Tonneke Geven, Janus Kop en Peer Welten)
Oude foto’s Asten van Peer Welten
WatWasWaar Op deze pagina vind je landsdekkend kaarten van Nederland en Kaarten van Asten vanaf 1832
RHC-Eindhoven Regionaal archief en beeldbank
RHC-Stamboomonderzoek Stamboomonderzoek en Beeldbank
Heemkundekring De Vonder (oud-schrift) Oud-rechtelijk archief en afbeeldingen
Erfgoedvereniging Heemschut Vereniging voor het behoud cultureel erfgoed
Deurne Wiki Site vanuit heemkundekring Ouwerling waar ook veel zaken uit Asten vermeld staan (zo ook Henricus Sebastianus Loomans)

Algemeen hoogtebestand Nederland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Beeldbank RCE over Asten Afbeeldingen over erfgoed
http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/4984 Tranchotkaarten (delen Asten: Deurne/Meijel)

Oude globale kaarten Europa

Nieuwe ruimtelijke plannen van Nederland
Site waarop nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland gevolgd kunnen worden

Interessante publicaties:

Erfgoed op waarde geschat Rapport dat de meerwaarde van erfgoed laat zien

Eigen haard is goud waard

http://www.belvedere.nu/ Planologisch project dat gestopt is in 2009 en dat erfgoed wilde integreren in de Ruimtelijke ordening

SR Niessen Erfgoed in de waagschaal definitieve versie

Scriptie Marieke de Haas

Website:

Sapling Media – www.saplingmedia.nl